DSmluvní podmínky

Objednání focení:

Objednací lhůta:

Cena služeb:

Splatnost cen:

Foto balíčky:

Výběr fotografií k retuši:

Doba focení:

Dodací lhůta fotografií:

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

 Retuš fotografií:

Formát fotografií:

 

Neupravené fotografie a RAW neposkytuji.

 

Předání fotografií:

Vyvolání fotografií, tisk:

Archivace fotografií:

Pozdní příchody klienta nebo fotografa

Autorská práva:

klient dbá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na zálohování fotografií takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití a tím porušení autorských práv.

 

Během celého focení je zakázáno pořizovat jakékoliv fotografické záznamy z focení (platí i pro video záznamy).

 

 

Příplatky: